บริการผลิตและบรรจุให้กลุ่ม ลูกค้า OEM ( Origianl Equipment Manufacturer) ผลิตด้วยเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถส่งสินค้าได้ตรงตามมาตรฐาน (Product Specification) และตรงตามเวลาที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงรองรับธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในรูปแบบ ODM (Original Design Manufacturer)

ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่รับผลิต

รับผลิตผลิตภัณฑ์ออแกนิค

Smart Innovative รับออกแบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออแกนิค ด้วยสารสกัดออร์แกนิคจากนวัตกรรมสมัยใหม่ที่สามารถสร้างจุดเด่น เพิ่มยอดขายให้แบรนด์ของคุณ พร้อมให้คำปรึกษาในการผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานแบบครบวงจร ONE STOP SERVICE ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณออกสู่ตลาดอย่างมืออาชีพด้วยระบบมาตรฐานสู่สากล