smart innovative คือ ผู้ให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

Smart Innovative คือ ใคร

เรามุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้อย่างมืออาชีพ เราดูแลลูกค้าของเราด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้า 

บริษัท Smart Innovative ตั้งอยู่ที่ สวทช

เรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามมีการให้บริการดูแลลูกค้ามากกว่า 

100 ราย จึงสามารถดูแลและให้คำปรึกษาผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ


บริการต่างๆของเรา

 • บริการที่ปรึกษา และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

 • บริการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 • บริการขึ้นทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดจำหน่ายสินค้า ทั้งภายใน และต่างประเทศ

 • การอบรมเตรียมความพร้อมให้กับทีมขายของลูกค้า

อบรมมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง
บริการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงาน
 • บริการคัดสรรและออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลากสินค้าเพื่อให้มีความเหมาะสมทั้งต่อการใช้งานและความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

 • การตรวจประเมินคัดเลือกโรงงานผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

 • การตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์


เหตุผลที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจ .....

 • บริษัทฯ มีการให้บริการที่ครบวงจรครอบคลุความต้องการในทุกด้านของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

 • ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามและมีการดูแลลูกค้ามากกว่า 100 ราย ทำให้ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจสามารถเริ่มต้นได้อย่างมืออาชีพ

 • เรามีทีมงานด้านการวิจัยและพัฒนา ทีมนักวิทยาศาสตร์การอาหาร Certified Food Professional (CFoP)  นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ ในการตั้งสูตรให้มีความโดดเด่นเฉพาะของลูกค้าโดยเฉพาะ พร้อมบริการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย ลูกค้าของเราจึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

 • เรามีโรงงานรับจ้างผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล มีความหลากหลายและครอบคลุมความต้องการในการผลิตสินค้าของลูกค้าทุกรูปแบบในด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เป็นต้น

เรามีทีมงานด้านการวิจัยและพัฒนา ทีมนักวิทยาศาสตร์การอาหาร Certified Food Professional (CFoP) โดยเฉพาะ
Smart Innovative คือ ใคร เราออกแบบและมีห้องวิจัยให้กับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางค์

เราพร้อมพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้คุณแบบครบวงจร

 • บริการที่ปรึกษา และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • ดูแลทุกขั้นตอนการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • มี Partner และบริษัทคู่ค้าที่มีความชำนาญสูง
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล
เราพร้อมพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้คุณแบบครบวงจร

ใส่ใจทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ

ใส่ใจทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ

ผลงานที่ผ่านมา