บรรยากาศกิจกรรมอบรมการออกแบบโรงงานผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารเสริม วันที 18 มีนาคม 2564

บรรยากาศกิจกรรมอบรมการออกแบบโรงงานผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารเสริม โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับภาพรวมของกฎหมาย หลักการการออกแบบสถานที่ผลิตให้ถูกต้อง พร้อมทำกิจกรรม Workshop การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขึ้นทะเบียนโรงงาน พร้อมเทคนิคในการส่งออกสินค้าเพื่อยอดต่อธุรกิจ โดยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทสมาร์ท อินโนเวทีฟ จำกัด ในวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทางบริษัทสมาร์ท อินโนเวทีฟ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ค่ะ   สำหรับท่านที่สนใจจะเข้าร่วมอบรมทางเราจะมีการจัดอบรมกันอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้นะคะ

ฝากติดตามข่าวสาร
โทร. 089-8846756,090-985-9361
Line OA : @smartinnovative