Smart Innovative   เรามุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้อย่างมืออาชีพ เราดูแลลูกค้าของเราด้วยทีมงานมืออาชีพ เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้า ด้วยบริการที่ของเรามีทั้งหมดตั้งแต่

                  1.บริการคิดค้นสูตรต้นตำรับ และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มุ่งสร้างนวัตกรรมในแต่ละสูตรการผลิตเฉพาะ เพื่อรองรับการแข่งขัน และความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าจะได้รับสิ่งที่ดี มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

                 2.การวิจัยและพัฒนามืออาชีพ จากทีมนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร Certified Food Professional (CFoP) นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ

                 3.บริการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

                 4. เรามีการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อการนำมาพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

                5. บริการขึ้นทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดจำหน่ายสินค้า ทั้งภายใน และต่างประเทศ อาทิ เอกสาร อย.กระทรวงสาธารณสุข เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, Certificate Of Free Sale ,ระบบมาตรฐาน GMP และ ฮาลาล

                6. คัดสรรและออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ ฉลากสินค้าเพื่อให้มีความเหมาะสมทั้งต่อการใช้งานและความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

                7.การตรวจประเมินคัดเลือกโรงงานผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

               8.การตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

               9.การอบรมเตรียมความพร้อมให้กับทีมขายของลูกค้า

             10.การแนะนำและจับคู่ช่องทางการจัดจำหน่าย

เหตุผลที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจเลือก Smart Innovative  ในการวิจัยและพัฒนา

1.บริษัทฯ มีการให้บริการที่ครบวงจรครอบคลุมความต้องการในทุกด้านของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

2.ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม และมีการดูแลลูกค้ามากกว่า 100 ราย ทำให้ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

3.เรามีทีมงานด้านการวิจัยและพัฒนา ทีมนักวิทยาศาสตร์การอาหาร Certified Food Professional (CFoP) นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ ในการตั้งสูตรให้มีความโดดเด่นเฉพาะของลูกค้าโดยเฉพาะ พร้อมบริการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย ลูกค้าของเราจึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

4.เรามีโรงงานรับจ้างผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล มีความหลากหลายและครอบคลุมความต้องการในการผลิตสินค้าของลูกค้าทุกรูปแบบในด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เป็นต้น

เราพร้อมพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้คุณแบบครบวงจร

  • บริการที่ปรึกษา และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  • ดูแลทุกขั้นตอนการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
  • มี Partner และบริษัทคู่ค้าที่มีความชำนาญสูง
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล